Mindfulness (MBCT)

Met aandacht in het hier en nu zijn… Het klinkt zo eenvoudig.

Het doel van deze behandeling is het leren omgaan met psychisch lijden. Voor deze module kunt u in aanmerking komen na een (kort) individueel traject gericht op klachtenvermindering.  U wordt onder deskundige begeleiding stap voor stap getraind om aanwezig te zijn in het moment. Dit heeft tot gevolg dat stressklachten verminderen en dat u beter herkent wie u bent en wat u wilt. Ook verbetert veelal de stemming, kunnen (chronische) pijnklachten  beter gehanteerd worden en heeft u meer zicht op wat u energie kost en geeft.

Wilt u zonder het individuele traject meedoen? Meld u aan op stapelpsychologenpraktijk@kpnmail.nl of stuur een sms naar 06-10771370. Ik neem dan contact met u op.

De volgende training start 8 maart 2023 op een mooie locatie in Haarlem, vlakbij het station (Zenpunt Haarlem, Nieuwe Gracht  86zw) .

Het traject bestaat uit acht bijeenkomstent van 2  uur. Aan de hand van diverse werkvormen oefent en onderzoekt u, in een groep van maximaal vijftien mensen, uw mogelijkheden om bewuster in het dagelijks leven te staan.

Iedere sessie krijgt u  huiswerk mee. Dit is eigenlijk het meest belangrijke onderdeel van de training. U leert namelijk een vaardigheid aan. Bewust en met aandacht leven vraagt simpelweg om dagelijkse oefening. U kunt het vergelijken met piano spelen of sporten. Dat leert u ook niet alleen tijdens de lessen en instructietrainingen. Juist door dagelijks oefenen ontwikkelt en verfijnt u die vaardigheid en bouwt u conditie op.

We gaan ervan uit dat u drie kwartier tot één uur per dag oefent. Als u vooraf al weet dat dit niet mogelijk is, raden we u af aan de training te beginnen. We kunnen en willen u niet alleen maar een kunstje aanleren. Een gewoonte doorbreken kost tijd en aandacht, zeker als het omgaan met moeilijke zaken betreft.

Oefenen betekent iedere dag een langer moment voor uzelf.  Een moment waarin u oefent om mindful aanwezig te zijn. Hiervoor maken we gebruik van geleide meditaties, bewegingsoefeningen en cognitieve technieken. De oefeningen die bij deze training horen vindt u hier https://www.mindfulness-trainingen.nl/inspiratie/meditaties

Via schriftelijk materiaal wordt het huiswerk uitgelegd en de behandelde stof nader uitgewerkt en verrijkt. Verder zijn er ook oefeningen die u kunt toepassen in het dagelijks leven. Thuis en op uw  werk. Zo kunt u mindfulness inpassen in uw dagelijks leven.

Tijdens de bijeenkomsten kijken we terug op het  huiswerk en de zaken die u daarin bent tegengekomen. We onderzoeken samen welke trainingspraktijk het best bij u past. U wisselt ervaringen uit met andere deelnemers. De nadruk ligt daarbij op oefenen.

De zorgverzekeraar

Mocht u een verwijzing hebben van de huisarts vanwege een DSM classificatie  voor de basisGGZ dan valt de mIndfulnesstraining mogelijk binnen uw behandelplan. U krijgt dan eerst een intakegesprek (online) om de classificatie te bevestigen en om de afweging te maken of de training onderdeel kan zijn van uw behandeling. Vervolgens krijgt u een kort online traject aangeboden gericht op klachtenreductie. Leest u  verder over verzekerde zorg via deze link: verzekerde zorg

NB. Voor behandelingen  in het basispakket  geldt uw jaarlijkse eigen risico.

Mocht u de Mindfulnesstraining zelf willen betalen dan kan dat natuurlijk ook. U heeft dan geen verwijzing van uw huisarts nodig. Er zijn overigens diverse vergoedingen mogelijk, zeker als u aanvullend bent verzekerd. Ik ben lid van de VVM en de VMBN (cat. 1).  Kijk bijvoorbeeld op https://www.zorgverzekering.info/mindfulness/ om te zien of u in aanmerking komt. Zonder vergoeding bedragen de kosten 300 euro per training.

Programma MBCT training  startdatum 8 maart 2023

8 maart 2023 9:30-11:30 sessie 1 • Bewustzijn en de automatische piloot
15 maart 2023  9:30-11:30 sessie 2 • In ons hoofd wonen
29 maart 2023 9:30-11:30 sessie 3  • De verdeelde geest naar 1 punt brengen

12 april  2023 2020 9:30 -11:30 sessie 4  • Afkeer herkennen
19 april 2023  9:30-11:30 sessie 5 • Toelaten / accepteren wat er is
26 april 2023 9:30-11:30 sessie 6  • Gedachten zijn geen feiten

10 mei 2023 9:30-11:30 sessie 7  • Hoe kan ik het best voor mezelf zorgen
17 mei 2023  9:30-11:30 sessie 8 • Het geleerde vasthouden en uitbreiden

Locatie : Zenpunt Haarlem, Nieuwe Gracht  86zw. Een mooie, rustige locatie midden in het centum van Haarlem en vlakbij station NS.

Begeleiding: Frederiek Stapel (trainer cat. 1) en Harm de Meij  (GZ-psycholoog BIG en mindfulnesstrainer i.o.)

Voor aanmelden en inschrijven, neem contact op met Frederiek Stapel 06-10771370 of stapelpsychologenpraktijk@kpnmail.nl

Mocht je verder willen met Mindfulness kijk dan ook onder Compassietraining op deze website.

Wat is Mindfulness?

Mindfulness versus controle

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een afwijzende houding tegenover aversieve innerlijke ervaringen (gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen) een belangrijke rol speelt bij psychische problemen. Actieve pogingen om die nare ervaringen kwijt te raken door er in gedrag en gedachten voor te vluchten of tegen te vechten werken meestal contraproductief. Dit is bij veel psychische problemen het geval. Vooral bij meer chronische klachten (kwetsbaarheid voor depressie) en bij stoornissen waarbij controle willen houden (GAS, OCS, PTSS) een groot deel van het probleem vormt.

Twee componenten van mindfulness

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), in het Nederlands vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie, richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-reageren en niet-oordelen waardoor er ruimte komt voor acceptatie. Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht. De aandacht is gericht op de onmiddellijke ervaringen en het herkennen van mentale gebeurtenissen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddellijk een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen.

Verrijking van de cognitieve gedragstherapie

MBCT is een zinvolle toevoeging aan het repertoire van de cognitieve gedragstherapie en andere therapievormen. Het is immers een bekend gegeven dat ondanks deskundige behandeling een grote groep patiënten niet volledig geneest, klachten behoudt, of een grote kans op terugval heeft. Dit wijst op de grenzen van een hulpverlening gericht op “cure”. Een aanpak gericht op acceptatie is een verrijking van de bestaande, op verandering gerichte methoden. Bovendien biedt het handvatten aan patiënten in het leren omgaan met (chronische) klachten en met een blijvende kwetsbaarheid. Het is een vast onderdeel van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

De oefeningen die horen bij de Mindfulnesstraining (MBCT)  vindt u op deze site via de volgende link:

Oefeningen Mindfulness

Bron : See True, Maastricht.

Het werkboek in de training is van See True, Maastricht.

VMBN logo cat 1

Opgeleid door:

Rob Vincken en Franca Warmenhoven

Bert Hoogstad

Jon Kabat-Zinn

Gregory Kramer

Jotika Hermsen

David Dewulf

Sr. Virañani

Trish Bartley

Riët Aarse

Christopher Germer

Kristin Neff

Lid van de Vereniging voor Mindfulness

Lid van de VMBN (cat 1)