Verzekerde zorg

In 2019  vallen de gesprekken onder de noemer generalistische Basis GGZ in de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig en worden er tijdens het intakegesprek een diagnose en DSM-5 classificatie gesteld. Uw eigen risico wordt eerst aangesproken, en vervolgens wordt er afhankelijk van de problematiek gekozen voor een zorgprogramma. Binnen mijn praktijk zijn er vier mogelijkheden:

1. Basis GGZ Kort (BK)

2. Basis GGZ Middel (BM)

3. Basis GGZ Intensief (BI)

4. Basis GGZ Chronisch (niet bij alle verzekeraars)

Deze produkten worden (met inhouding van uw eigen risico) door uw zorgverzekeraar vergoed. Mocht u daarna meer hulp nodig hebben, neemt u opnieuw contact op met uw huisarts of bedrijfsarts. Behalve de generalistische Basis GGZ is er in 2017 ook gespecialiseerde GGZ beschikbaar voor ernstige en complexe problematiek. Hiervoor heeft u opnieuw een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. Voor meer informatie over de veranderingen  kunt u de volgende website raadplegen:

www.invoeringbasisggz.nl.

Mocht u geen DSM-5 stoornis hebben en toch in behandeling willen komen kunt u gebruik maken van coaching.  Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar maar mogelijk wel door uw werkgever. Zie verder onder Coaching op deze website. Het is altijd raadzaam om contact met uw verzekeraar te zoeken om te bespreken of de behandeling wel of niet wordt vergoed.

Verzekerde zorg binnen de praktijk:

Achmea/Zilveren Kruis groep, VGZ groep, CZ groep, Multizorggroep, Menzis groep, DSW en de Friesland zorgverzekeringen. Dit zijn in principe alle zorgverzekeraars. Bij twijfel neemt u even contact met mij op of uw verzekeraar.

Bij verzekerde zorg heeft u recht op een behandelplan, doet u mee met voor-en nameting (ROM) en is er sprake van aanlevering bij de Stichting Benchmark (dit is door hen  gegarandeerd anoniem).  Voor de generalistische basisggz moet u door uw huisarts of bedrijfsarts worden verwezen en de eerste afspraak moet u een verwijsbrief kunnen overhandigen die aan de eisen van de NZA voldoet.  De verwijsdatum ligt voor de datum van onze eerste afspraak.

U kunt hierover eventueel verder lezen op de website van de NZA  (Nederlandse Zorg Autoriteit).

http://www.nza.nl/95826/99522/Veelgestelde_vragen_basis_GGZ.pdf

Mocht u een verwijsbrief hebben voor de SGGZ (de gespecialiseerde GGZ, voor ernstigere psychische problemen, waarbij de behandeling langer duurt, doorgaans) neemt u dan contact op met bijvoorbeeld de Hoofdlijn of GGZingeest in Haarlem.