Mindfulness (MBCT)

Met aandacht in het hier en nu zijn… Het klinkt zo eenvoudig.

Het doel van deze behandeling is het leren omgaan met psychisch lijden. Voor deze module kunt u in aanmerking komen na een (kort) individueel traject gericht op klachtenvermindering.

U wordt onder deskundige begeleiding stap voor stap getraind om aanwezig te zijn in het moment. Dit heeft tot gevolg dat stressklachten verminderen en dat u beter herkent wie u bent en wat u wilt. Ook verbetert veelal de stemming, kunnen (chronische) pijnklachten beter gehanteerd worden en heeft u meer zicht op wat u energie kost en geeft.

Wilt u zonder het individuele traject meedoen? Meld u aan op stapelpsychologenpraktijk@kpnmail.nl of stuur een app naar 06-10771370. Ik neem dan contact met u op. De volgende training start in mei 2024 op een mooie locatie in Haarlem.

Het traject bestaat uit acht bijeenkomsten van 2 uur. Aan de hand van diverse werkvormen oefent en onderzoekt u, in een groep van maximaal tien mensen, uw mogelijkheden om bewuster in het dagelijks leven te staan.

Iedere sessie krijgt u  huiswerk mee. Dit is eigenlijk het meest belangrijke onderdeel van de training. U leert namelijk een vaardigheid aan. Bewust en met aandacht leven vraagt simpelweg om dagelijkse oefening. U kunt het vergelijken met piano spelen of sporten. Dat leert u ook niet alleen tijdens de lessen en instructietrainingen. Juist door dagelijks te oefenen ontwikkelt en verfijnt u die vaardigheid en bouwt u conditie op.

We gaan ervan uit dat u drie kwartier tot één uur per dag oefent. Als u vooraf al weet dat dit niet mogelijk is, raden we u af aan de training te beginnen. We kunnen en willen u niet alleen maar een kunstje aanleren. Een gewoonte doorbreken kost tijd en aandacht, zeker als het omgaan met moeilijke zaken betreft.

Oefenen betekent iedere dag een langer moment voor uzelf.  Een moment waarin u oefent om mindful aanwezig te zijn. Hiervoor maken we gebruik van geleide meditaties, bewegingsoefeningen en cognitieve technieken. De oefeningen die bij deze training horen vindt u hier https://www.mindfulness-trainingen.nl/inspiratie/meditaties

Via schriftelijk materiaal wordt het huiswerk uitgelegd en de behandelde stof nader uitgewerkt en verrijkt. Verder zijn er ook oefeningen die u kunt toepassen in het dagelijks leven. Thuis en op uw  werk. Zo kunt u mindfulness inpassen in uw dagelijks leven.

Tijdens de bijeenkomsten kijken we terug op het  huiswerk en de zaken die u daarin bent tegengekomen. We onderzoeken samen welke trainingspraktijk het best bij u past. U wisselt ervaringen uit met andere deelnemers. De nadruk ligt daarbij op oefenen.

De zorgverzekeraar

Mocht u een verwijzing hebben van de huisarts vanwege een DSM classificatie  voor de basisGGZ dan valt de mindfulnesstraining mogelijk binnen uw behandelplan. U krijgt dan eerst een intakegesprek  om de classificatie te bevestigen en om de afweging te maken of de training onderdeel kan zijn van uw behandeling. Vervolgens krijgt u een traject aangeboden gericht op klachtenreductie. Leest u  verder over verzekerde zorg via deze link: verzekerde zorg 

NB. Voor behandelingen  in het basispakket  geldt uw jaarlijkse eigen risico.

Mocht u de Mindfulnesstraining zelf willen betalen dan kan dat natuurlijk ook. U heeft dan geen verwijzing van uw huisarts nodig. Er zijn overigens diverse vergoedingen mogelijk, zeker als u aanvullend bent verzekerd. Ik ben lid van de VVM en de VMBN (cat. 1).  Kijk bijvoorbeeld op https://www.zorgverzekering.info/mindfulness/ om te zien of u in aanmerking komt. Zonder vergoeding bedragen de kosten 300 euro per training.

Adres
ZenPunt
Nieuwe Gracht 86 zw
2011 NK Haarlem

Het is enkele minuten lopen vanaf NS-station Haarlem naar ZenPunt.

Begeleiding:  Frederiek Stapel  (GZ-psycholoog BIG en mindfulnesstrainer)

Voor aanmelden en inschrijven, neem contact op met Frederiek Stapel 06-10771370 of stapelpsychologenpraktijk@kpnmail.nl

Mocht u verder willen met Mindfulness kijk dan ook onder Compassietraining op deze website.

De oefeningen die horen bij de Mindfulnesstraining (MBCT)  vindt u op deze site via de volgende link:

Oefeningen Mindfulness

Bron : See True, Maastricht.

Het werkboek in de training is van See True, Maastricht.

pastedGraphic.png

Opgeleid door:

Rob Vincken en Franca Warmenhoven

Bert Hoogstad

Jon Kabat-Zinn

Gregory Kramer

Jotika Hermsen

David Dewulf

Sr. Virañani

Trish Bartley

Riët Aarse

Christopher Germer

Kristin Neff

Bhikkhu Anãlayo

Lid van de Vereniging voor Mindfulness