Sociale angststoornis

Bij een sociale angststoornis ben je in feite bang dat anderen je kritisch zullen beoordelen of dat mensen je afwijzen. Je voelt je onzeker over jezelf en je bent bang dat mensen je misschien niet aardig zullen vinden. Je bent bang voor mogelijke kritiek, voor pesten en uitlachen. Hierdoor kun je je erg opgelaten voelen tijdens sociale contacten of gebeurtenissen, zoals feestjes, vergaderingen en soms telefoneren of boodschappen doen.
De situaties waarin mensen sociaal angstig zijn kunnen verschillen. Je kunt bang zijn voor één bepaalde situatie, bijvoorbeeld als je een presentatie moet houden of in een restaurant moet eten. We spreken dan van een specifieke sociale angst. Wanneer je bang bent in veel verschillende situaties, bijvoorbeeld bang voor etentjes, bezoek, verjaardagen, contact met collega’s, spreken we van een algemene (gegeneraliseerde) sociale angst. Dit kan je leven ernstig belemmeren. Als je last hebt van sociale angst ben je geneigd om sociale situaties uit de weg om de spanning te verminderen, maar hierdoor wordt de angst in stand gehouden en kan er vereenzaming optreden. Lichamelijke verschijnselen bij een sociale fobie kunnen zijn: blozen, trillen (handen), droge keel, zweten, spiertrekkingen, hartkloppingen.
Behandeling
Veel mensen hebben baat bij cognitieve gedragstherapie. Aanvullende trainingen zoals een sociale vaardigheidstraining en taakconcentratie, kunnen ook een positief effect hebben. Taakconcentratie houdt in dat je probeert je aandacht te richten op een bepaalde taak. Mensen met sociale angst zijn vaak erg naar binnen toe gericht met hun aandacht. Dit veroorzaakt  meer spanning en angst. Het verplaatsen van de aandacht van jezelf naar de buitenwereld en naar  bepaalde bezigheden, kan helpen om de spanning te verminderen.

Ook antidepressiva kunnen ingezet worden om de angst te verminderen. Psychologische behandelingen hebben in eerste instantie de voorkeur omdat u dan om leert gaan met uw klachten waardoor er na de therapie minder kans is dat deze terugkomen.