Verzekerde zorg

Sinds 2022 vallen de gesprekken onder de noemer ZorgPrestatieModel in de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig en worden er tijdens het intakegesprek een diagnose en DSM-5 classificatie gesteld. Uw eigen risico wordt eerst aangesproken.

De gesprekken worden (met inhouding van uw eigen risico) door uw zorgverzekeraar vergoed.

Mocht u geen DSM-5 stoornis hebben en toch in behandeling willen komen kunt u de gesprekken zelf betalen.

Verzekerde zorg binnen de praktijk:

Achmea/Zilveren Kruis groep, VGZ groep, CZ groep, Multizorggroep, DSW en de Friesland zorgverzekeringen. Dit zijn in principe alle zorgverzekeraars, met uitzondering van de Menzisgroep. Bij twijfel neemt u even contact met mij op of uw verzekeraar. Bent u bij Menzis of Anderzorg verzekerd? U kunt de factuurs indienen bij uw zorgverzekeraar. Ik heb helaas ook voor 2023 geen contract gesloten met de Menzisgroep vanwege een toename aan administrieve taken bij deze verzekeraar, die niet in verhouding meer staan tot de zorgprestatie.

Bij verzekerde zorg heeft u recht op een behandelplan, doet u mee met voor-en nameting (ROM) en is er sprake van aanlevering bij de Stichting Benchmark (dit is door hen  gegarandeerd anoniem).  Voor vergoeding binnen het zorgprestatiemodel moet u door uw huisarts of bedrijfsarts worden verwezen en de eerste afspraak moet u een verwijsbrief kunnen overhandigen die aan de eisen van de NZA voldoet.  De verwijsdatum ligt voor de datum van onze eerste afspraak.

Mocht u een verwijsbrief hebben voor de SGGZ (de gespecialiseerde GGZ, voor ernstigere psychische problemen, waarbij de behandeling langer duurt, doorgaans) neemt u dan contact op met bijvoorbeeld de Hoofdlijn of GGZingeest in Haarlem.